Главни одгајивачки програм за Браон свис расу говеда у АП Војводини

Главни одгајивачки програм за Холштајн фризијску расу говеда у АП Војводини

Главни одгајивачки програм у говедарству за Сименталску расу у АП Војводини

Главни одгајивачки програм за товне расе говеда у АП Војводини

Главни одгајивачки програм за аутохтоне расе у АП Војводини - Домаћи биво

Главни одгајивачки програм за аутохтоне расе у АП Војводини

- Подолско говече и Буша

УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАВНИХ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА

СИСТЕМ КОНТРОЛЕ МЛЕЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА