Одељење за одгајивање говеда

Департман за сточарство, Пољопривредни факултет Нови Сад

Главна одгајивачка организација у говедарству за територију АП Војводине налази се на Департману за сточарство, на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Посао Главне одгајивачке организације у говедарству је израда и спровођење Главног одгајивачког програма за холштајн-фризијску расу, сименталску расу, браон свис и товне расе говеда. Главна одгајивачка организација извршава послове предвиђене Законом и Главним одгајивачким програмима, а то су:

  • Води главну матичну евиденцију за ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Издаје педигрее и потврде о упису у главну матичну евиденцију и друге зоотехничке документе за ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Врши процену приплодне вредности квалитетних приплодних грла за ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Врши рангирање и класирање квалитетних приплодних грла ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Учешћем у раду Комисије за избор грла за употребу у центрима за репродукцију и ВО израђује план коришћења и дистрибуције сперме квалитетних приплодних бикова ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Води евиденцију основних одгајивачких организација и одгајивача квалитетних приплодних грла ХФ, СИМ, БРАОН СВИС и ТОВНЕ РАСЕ говеда
  • Израђује стручна упутства за спровођење главног одгајивачког програма и контролише примену прописаних метода и поступака за спровођење главног одгајивачког програма